Σταθμοί
Υποστήριξης

Κατά μήκος της διαδρομής στα 2,5 χλμ. υπάρχει σταθμός υποστήριξης των δρομέων.

Για τον αγώνα των 5 χλμ. ο σταθμός θα παρέχει στους δρομείς εμφιαλωμένο νερό.

Για τον αγώνα των 10 χλμ. θα υπάρχει ενδιάμεσος σταθμός υποστήριξης των δρομέων στο 5ο χλμ. για την παροχή εμφιαλωμένου νερού και στο 7,5 χλμ. για την παροχή  ισοτονικού ποτού.

Εμφιαλωμένο νερό διατίθεται σε όλους τους συμμετέχοντες και στον Τερματισμό.

Στους σταθμούς υποστήριξης θα υπάρχουν άτομα της Διοργάνωσης στα οποία θα μπορείτε να απευθυνθείτε σε περίπτωση που παρουσιαστεί ανάγκη.

Φύλαξη
Προσωπικών Αντικειμένων

Για τους συμμετέχοντες των 10 χλμ. και 5 χλμ. θα υπάρχει τέντα της Διοργάνωσης στην Πλατεία Ηρώων για την φύλαξη των στεγνών τους ρούχων.

Οι δρομείς θα αποθέσουν στον διαμορφωμένο χώρο φύλαξης τα προσωπικά τους αντικείμενα εντός της τσάντας της Διοργάνωσης η οποία θα πρέπει να φέρει το αυτοκόλλητο με τον αριθμό συμμετοχής τους.

Χιλιομετρικές
Ενδείξεις

Κατά μήκος της διαδρομής θα υπάρχουν ευδιάκριτες ενδείξεις ανά χιλιόμετρο.

ΟΔΗΓΟΣ ΔΡΟΜΕΑ