Χρονικό Όριο

Το χρονικό όριο τερματισμού για τα 10 χλμ. είναι η μία ώρα και τριάντα λεπτά (1:30), οι δρομείς θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον αγώνα μέχρι τις 10:30.

Για τα 5 χλμ. είναι η μια  ώρα (1:00), οι δρομείς θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον αγώνα μέχρι τις 11:45.

Για τα 2,5 χλμ. είναι τα τριάντα λεπτά (0:30), οι δρομείς θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τον αγώνα μέχρι τις 12:15.

ΟΔΗΓΟΣ ΔΡΟΜΕΑ