Χρονικό Όριο

Το χρονικό όριο τερματισμού για τα 10 χλμ. είναι η μία ώρα και τριάντα λεπτά (1:30).

Για τα 5 χλμ. είναι η μια  ώρα (1:00).

Για τα 2,5 χλμ. είναι τα τριάντα λεπτά (0:30).

ΟΔΗΓΟΣ ΔΡΟΜΕΑ